Στοιχεία ΓΕΜΗ

Αριθμός ΓΕΜΗ

136604406000/30-10-2015

Στοιχεία εταίρων

Διαχειριστής

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για αόριστο χρονικό διάστημα στον εκ των εταίρων Θεόδωρο Μουσιάδη του Δημητρίου, με αριθμό ΔΑΤ ΑΗ199225

Κεφάλαιο

Διεύθυνση

Έδρα ορίζεται στο ισόγειο κατάστημα επί της οδού Πελοποννήσου 4 στο Δήμο Θεσσαλονίκης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.